Lake in Kashubia

A foggy weather, november, lake in Kashubia.

fot. Marta Reszka © 2010. Lake, Kashubia - jezioro, Kaszuby
fot. Marta Reszka © 2010. Lake, Kashubia.
fot. Marta Reszka © 2010. Lake, Kashubia - jezioro, Kaszuby
fot. Marta Reszka © 2010. Lake, Kashubia.

Hel peninsula

A trip to Hel peninsula.

fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula - półwysep Helski
fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula.
fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula - półwysep Helski
fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula.
fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula - półwysep Helski
fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula.
fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula - półwysep Helski
fot. Marta Reszka © 2012. Hel peninsula.